Giá kệ sắt nghệ thuật

Giá kệ sắt nghệ thuật

  1. Kệ Vinarack sử dụng trong thư viên sách

    Kệ Vinarack sử dụng trong thư viên sách

    Kệ sử dụng trong thư viện sách có thiết kế, cấu tạo hơi khác so với các loại giá kệ sử dụng trong kho hàng, sao cho phù hợp với mục đích sử dụng
  2. Kệ trưng bày

    Kệ trưng bày

    tạo nên một không gian riêng, phân loại sản phẩm rõ ràng, làm cho cảm nhận của khách hàng cảm thấy tin tưởng uy tín hơn từ cái nhìn đầu tiên.
gotop