Kệ Siêu Thị Đôi

Kệ Siêu Thị Đôi là kiểu kệ double 2 mặt chứa hàng,ở giữa được ngăn cách bởi lớp mặt lưới hoặc tole,kích thước được điều chỉnh tuỳ theo yêu cầu khách hàng,mỗi kệ có khoảng 4 đến 5 tầng hoặc hơn

gotop